ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.01.2023 05:05:35

ამოცანა: საყრდენები

მომხმარებელი: i_tulashvili2

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  int c = (b - a) / 4;
  for (int i = 1; i <= 3; i++)
  {
    cout << a + c * i << " ";
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24 40
გამომავალი მონაცემები
28 32 36
თქვენი პასუხი
28 32 36 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 80
გამომავალი მონაცემები
50 60 70
თქვენი პასუხი
50 60 70 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
120 200
გამომავალი მონაცემები
140 160 180
თქვენი პასუხი
140 160 180 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 600 
გამომავალი მონაცემები
300 400 500
თქვენი პასუხი
300 400 500 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 11
გამომავალი მონაცემები
8 9 10
თქვენი პასუხი
8 9 10 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32 44
გამომავალი მონაცემები
35 38 41
თქვენი პასუხი
35 38 41 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
222 666
გამომავალი მონაცემები
333 444 555
თქვენი პასუხი
333 444 555 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
250 850
გამომავალი მონაცემები
400 550 700
თქვენი პასუხი
400 550 700 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2341 7289
გამომავალი მონაცემები
3578 4815 6052
თქვენი პასუხი
3578 4815 6052 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1203 24859
გამომავალი მონაცემები
7117 13031 18945
თქვენი პასუხი
7117 13031 18945 
ჩეკერის პასუხი
YES