ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.01.2023 22:38:23

ამოცანა: გრძელი სიტყვა

მომხმარებელი: hpstar

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  string s[n];
  string longest = s[0];
  int lon = s[0].size();
  for(int i =0 ; i < n;i++){
    cin >> s[i];
  }
  for(int i =0 ; i < n;i++){
    if(s[i].size() > lon){
      longest = s[i];
    }
    
  }
cout << longest;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
find
longest
word
გამომავალი მონაცემები
longest
თქვენი პასუხი
word
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
find
best
word
გამომავალი მონაცემები
best
თქვენი პასუხი
word
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
abracadabra
თქვენი პასუხი
abracadabra
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
small
text
generator
is
a
handy
online
tool
გამომავალი მონაცემები
generator
თქვენი პასუხი
tool
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
possession
her
thoroughly
remarkably
terminated
man
continuing
გამომავალი მონაცემები
continuing
თქვენი პასუხი
continuing
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
too
insisted
ignorant
procured
remember
are
believed
yet
say
finished
გამომავალი მონაცემები
believed
თქვენი პასუხი
finished
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
appear
common
so
wicket

to
sudden
worthy
on
გამომავალი მონაცემები
appear
თქვენი პასუხი
on
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbb
cccc
ddddddddddddddddddddddddddddd
eeeeeeeeeeeeeeeeee
ffffffffffffffffffffff
ggggggggggggggggggggggggg
dddddddddddddddddddbbbbbbbbbb
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
გამომავალი მონაცემები
dddddddddddddddddddbbbbbbbbbb
თქვენი პასუხი
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
jdnwnccnwdc
sdsdjcnisdjncisjnc
djvifjvnidfvnidididn
sdijncsidjncsidjcn
sjdnisjdncijsnd
sjnsodncosd
euryueifeiu
jdnidunidnidnc
kkocskmdcomcosos
nvoenvoenvoenvoeofvneofvnoefvnonvoen
dfnvidfjnvidfjnv
გამომავალი მონაცემები
nvoenvoenvoenvoeofvneofvnoefvnonvoen
თქვენი პასუხი
dfnvidfjnvidfjnv
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
26
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
l
z
x
c
v
b
n
m
გამომავალი მონაცემები
a
თქვენი პასუხი
m
ჩეკერის პასუხი
NO