ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.01.2023 10:09:15

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,x{},y=1,z=1,i,n,arr[201],j;
int main(){
  string s;
  cin>>s;
  for (i=0;i<s.size();i++)
  {
    if (s[i]=='(' && s[i+1]=='{' && s[i+2]=='['
          or s[i]=='{' && s[i+1]=='(' && s[i+2]=='['
          or s[i]=='(' && s[i+1]=='[' && s[i+2]=='{'
          or s[i]=='[' && s[i+1]=='(' && s[i+2]=='{'
          or s[i]=='[' && s[i+1]=='{' && s[i+2]=='('
          or s[i]=='{' && s[i+1]=='[' && s[i+2]=='(')
      {
        y++;
        for (j=i+3;j<s.size();j++) {
            if (s[j]==')' && s[j+1]=='}' && s[j+2]==']'
      or s[j]=='}' && s[j+1]==')' && s[j+2]==']'
      or s[j]==')' && s[j+1]==']' && s[j+2]=='}'
      or s[j]==']' && s[j+1]==')' && s[j+2]=='}'
      or s[j]==']' && s[j+1]=='}' && s[j+2]==')'
      or s[j]=='}' && s[j+1]==']' && s[j+2]==')')
        x++;
      }
    }
  }
  if (x>0 && y>0) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
{([({})]({[()]}))}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
([({)])(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()[]{}(())[[]]{{}}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}[({{{}}})]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}}[({{{}})]
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((((((((((((}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{}})(][(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
[[(((())))]]{{{{}}}}({({})})[{}[[[]()]]]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
({[]))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES