ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.01.2023 09:45:05

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,x{},y=1,z=1,i,n,arr[201];
int main(){
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>arr[i];
  }
  sort(arr,arr+n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    if (arr[i]==0) continue;
    x++;
    if (arr[i]<0) a=arr[i];
    y=y*arr[i];
  }
  if (x==0) cout<<"0";
  if (x>1 && y<0) cout<<y/a;
  if (y<0 && x>1) cout<<"0";
  else cout<<y;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
0 2 1 3 4
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი
24
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
2 -4 5 -1 -1
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
400
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 1 1 1 1 1 -1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
2 -2 2 -2 -3 1 5
გამომავალი მონაცემები
120
თქვენი პასუხი
1200
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
13 1 -1 -1 3 -3 5 1 
გამომავალი მონაცემები
585
თქვენი პასუხი
5850
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
-2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
160
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
5040
თქვენი პასუხი
5040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
-97
გამომავალი მონაცემები
-97
თქვენი პასუხი
-97
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
0 0 99 0
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
YES