ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.01.2023 03:07:31

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: kakauridze13

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,x,y2=1,x2=1,z,y,i,arr[1002],arr1[101],arr2[101];
main()
{
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++){
    cin>>arr[i];
    if(arr[i]>0) {arr1[x]=arr[i];x++;}
    if(arr[i]<0) {arr2[y]=arr[i];y++;}
  }
  sort(arr2,arr2+y);
  if(y%2==0) {
    for(i=0;i<y;i++){
      y2=y2*arr2[i];
    }
  }
  else for(i=0;i<y-1;i++){
    y2=y2*arr2[i];
  }
  for(i=0;i<x;i++){
    x2=x2*arr1[i];
  }
  if(x2>1 && y2>1) cout<<x2*y2;
  if(x2>1 && y2==1) cout<<x2;
  if(x2==1 && y2>1) cout<<y2;
  if(x2==1 && y2==1) cout<<0;
  if(y==1 && x==0) cout<<0;
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
0 2 1 3 4
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი
24
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
2 -4 5 -1 -1
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 1 1 1 1 1 -1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
2 -2 2 -2 -3 1 5
გამომავალი მონაცემები
120
თქვენი პასუხი
120
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
13 1 -1 -1 3 -3 5 1 
გამომავალი მონაცემები
585
თქვენი პასუხი
585
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
00
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
-2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
5040
თქვენი პასუხი
5040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
-97
გამომავალი მონაცემები
-97
თქვენი პასუხი
00
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
0 0 99 0
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
YES