ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.01.2023 02:48:52

ამოცანა: ფიცრების გათანაბრება

მომხმარებელი: kakauridze13

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,x,y,i,arr[1002];
main()
{
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++){
    cin>>arr[i];
  }
  sort(arr,arr+n);
  for(i=n-1;i>=0;i=i-2){
    x=x+arr[i]-arr[i-1];
  }
  cout<<x;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
7 4 3 5 12 5
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
91 65 83 93 77 51 5 75 1 51
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
22
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
47 81 99 85 73 35 68 43 51 9 41 25 76 71 33 61
გამომავალი მონაცემები
52
თქვენი პასუხი
52
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
8 90 67 52 86 68 73 26 19 1 33 87 87 54 41 25 49 15 1 61
გამომავალი მონაცემები
45
თქვენი პასუხი
45
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1 69 11 97 9 15 71 29 42 29 33 61 91 21 3 95 97 81 21 41 25 37 43 25 65 25 75 23 1 49 51 56 13 35 46 19 35 51 31 85 25 21 69 25 37 72 45 53 76 51 88 80 21 4 41 67 41 25 11 23 66 12 76 97 11 45 21 79 76 41 32 87 34 61 45 69 10 69 9 64 39 75 97 15 51 61...
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
41 92 76 41 71 30 61 49 90 61 7 29 61 35 17 89 55 87 81 35 1 51 74 41 1 30 81 1 51 11 80 61 61 34 81 75 32 53 73 85 93 27 65 5 37 93 23 5 23 5 1 1 33 19 82 81 89 89 1 19 65 53 61 7 1 43 79 95 26 49 39 53 76 39 81 57 91 5 26 94 97 15 97 21 9 23 57 65 5...
გამომავალი მონაცემები
46
თქვენი პასუხი
46
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
400
41 1 9 75 51 56 9 85 27 61 77 21 31 38 9 41 66 32 17 37 85 76 61 90 33 71 45 46 16 6 96 51 18 51 61 76 85 27 89 92 5 61 49 43 27 61 1 92 87 38 19 9 81 41 78 84 46 47 9 13 76 25 37 81 26 21 13 25 85 26 61 89 75 26 53 59 28 33 53 64 50 9 62 53 71 76 31 ...
გამომავალი მონაცემები
43
თქვენი პასუხი
43
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
600
97 45 49 77 81 51 52 89 61 95 6 93 80 97 37 13 57 100 81 69 21 37 93 41 25 13 29 43 15 53 85 41 53 25 83 83 36 89 93 1 33 61 33 51 29 30 62 6 98 37 22 49 55 72 85 1 85 23 21 91 66 33 81 96 25 55 46 31 77 55 54 64 1 89 35 53 13 41 16 71 1 55 56 11 95 9...
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
800
66 37 1 41 91 50 34 91 11 45 57 6 11 91 60 90 43 35 31 36 57 9 29 88 96 75 73 1 33 68 60 92 76 1 97 15 93 49 24 65 26 87 41 69 61 37 79 68 67 29 4 31 60 54 14 95 47 23 61 36 89 3 45 13 91 41 37 71 55 29 15 1 49 41 1 37 51 1 25 71 1 49 9 1 86 89 23 69 ...
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
19 51 11 70 89 89 57 41 84 85 43 33 21 21 31 13 5 45 15 76 1 41 39 25 94 95 88 45 1 41 73 93 1 1 5 81 96 3 96 73 96 81 81 2 59 21 99 11 73 43 65 57 75 19 71 91 26 81 47 96 89 23 31 58 61 69 51 28 93 81 25 51 41 66 3 52 41 76 89 71 84 11 64 13 98 72 6...
გამომავალი მონაცემები
66
თქვენი პასუხი
66
ჩეკერის პასუხი
YES