ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 15:25:46

ამოცანა: ორობითი ჩანაწერების ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iostream>
#define HEADER_FILE_NAME
using namespace std;
int a,b,c,d,x{},y,z,i,n;
int main(){
  setlocale(LC_ALL,"Geo");
  setlocale(LC_ALL,"Eng");
  setlocale(LC_ALL,"Rus");
  setlocale(LC_ALL,"Aze");
  setlocale(LC_ALL,"Tur");
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++){
    a=i;
    while(a>0){
      x=x+(a%2);
      a=a/2;
    }
  }
cout<<x;
} //Alievii.7

ტესტები

შემავალი მონაცემები
999
გამომავალი მონაცემები
4932
თქვენი პასუხი
4932
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1234
გამომავალი მონაცემები
6110
თქვენი პასუხი
6110
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5555
გამომავალი მონაცემები
33436
თქვენი პასუხი
33436
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7654
გამომავალი მონაცემები
48650
თქვენი პასუხი
48650
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8191
გამომავალი მონაცემები
53248
თქვენი პასუხი
53248
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
გამომავალი მონაცემები
64613
თქვენი პასუხი
64613
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123456
გამომავალი მონაცემები
1032966
თქვენი პასუხი
1032966
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
234567
გამომავალი მონაცემები
2061884
თქვენი პასუხი
2061884
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777777
გამომავალი მონაცემები
7493447
თქვენი პასუხი
7493447
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
980357
გამომავალი მონაცემები
9663107
თქვენი პასუხი
9663107
ჩეკერის პასუხი
YES