ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 12:33:22

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: Leogvala

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,i;
string s;
stack <char> st;
int main(){
cin>>s;
for(i=0; i<s.size();i++){
  if(st.empty()) {st.push(s[i]); continue;}
  if(s[i]=='{' or s[i]=='(' or s[i]=='[') st.push(s[i]);
  if((s[i]=='}' and st.top()=='{') or (s[i]==']' and st.top()=='[')) st.pop();
  if(s[i]==')' and st.top()=='(') st.pop;
}
if(st.empty()) cout<<"YES";
else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:12:40: error: invalid use of non-static member function 'void std::stack<_Tp, _Sequence>::pop() [with _Tp = char; _Sequence = std::deque<char, std::allocator<char> >]'
   if(s[i]==')' and st.top()=='(') st.pop;
                   ~~~^~~
In file included from /usr/include/c++/6/stack:61:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:89,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_stack.h:244:7: note: declared here
    pop()
    ^~~