ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 12:03:25

ამოცანა: საერთო გამყოფები

მომხმარებელი: alexandre2011

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include  <bits/stdc++.h>
using namespace stdc;
int a,b,c,d,n,i;
main(){
  cin>>n;
  if(n==2) cin>>a>>b; else cin>>a>>b>>c;
  for (i=1; i<=a i++) {
   if (a%i==0 && b%i==0 && c%i==0)
 cout<<i<<end1;
  {
}


main.cpp:2:17: error: 'stdc' is not a namespace-name
 using namespace stdc;
         ^~~~
main.cpp:2:21: error: expected namespace-name before ';' token
 using namespace stdc;
           ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:4: error: 'cin' was not declared in this scope
  cin>>n;
  ^~~
main.cpp:5:4: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
main.cpp:7:20: error: expected ';' before 'i'
  for (i=1; i<=a i++) {
          ^
main.cpp:9:2: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<i<<end1;
 ^~~~
main.cpp:9:2: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
main.cpp:9:11: error: 'end1' was not declared in this scope
 cout<<i<<end1;
      ^~~~
main.cpp:11:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^
main.cpp:11:1: error: expected '}' at end of input