ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 11:15:31

ამოცანა: რიცხვითი ბანქო

მომხმარებელი: ArchilK

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,n,i;
main(){
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++) {
cin>>a>>b;
if(a>b) c=c+a+b;
else if (a<b)d=d+a+b;
else {
    c=c+a;
    d=d+b;
}
}
cout << c << " " << d;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
9 1
5 4
0 8
გამომავალი მონაცემები
19 8
თქვენი პასუხი
19 8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
9 1
5 4
1 0
გამომავალი მონაცემები
20 0
თქვენი პასუხი
20 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
9 1
5 5
1 8
გამომავალი მონაცემები
15 14
თქვენი პასუხი
15 14
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
3 3
7 7
4 4
6 6
10 10
გამომავალი მონაცემები
30 30
თქვენი პასუხი
30 30
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
3 9
1 1
4 4
4 2
8 4
0 8
1 2
0 1
3 0
8 2
გამომავალი მონაცემები
36 29
თქვენი პასუხი
36 29
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
7 1
7 2
4 6
8 1
5 8
6 3
2 7
8 4
7 9
5 1
1 6
6 8
7 9
1 8
7 9
6 4
0 7
4 6
8 2
4 1
4 3
8 0
4 1
7 3
9 7
0 8
1 6
7 1
6 3
9 9
6 6
7 8
4 1
3 5
0 6
7 7
5 9
5 7
4 2
3 1
2 1
5 0
8 9
9 7
2 4
1 1
2 6
5 4
3 2
0 7
0...
გამომავალი მონაცემები
423 481
თქვენი პასუხი
423 481
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
3 3
7 4
9 0
8 0
3 5
4 2
9 1
5 9
3 7
7 2
7 0
3 1
4 6
5 7
7 0
7 7
0 3
6 1
5 6
3 9
8 7
5 8
0 2
1 4
0 9
4 3
3 2
3 2
8 9
9 2
6 4
5 7
9 0
7 8
5 0
0 6
4 7
1 2
2 0
4 1
6 8
6 0
8 4
1 2
8 8
5 3
3 5
2 9
9 5
3 0
...
გამომავალი მონაცემები
4423 4362
თქვენი პასუხი
4423 4362
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000
7 7
8 0
7 9
3 9
3 6
5 6
1 4
5 8
8 2
7 2
2 0
0 4
5 1
1 0
8 8
3 6
8 0
5 8
6 0
4 7
6 8
9 3
9 8
8 8
7 9
5 7
8 3
8 6
4 5
8 5
0 3
9 3
4 4
1 8
6 0
4 0
3 8
0 0
6 2
8 9
6 3
2 0
3 0
4 8
1 3
0 8
0 5
5 1
9 2
7 2
...
გამომავალი მონაცემები
22830 22744
თქვენი პასუხი
22830 22744
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
7 6
7 7
2 3
8 9
0 3
0 3
6 0
1 6
9 0
0 5
2 8
2 3
5 7
9 8
6 0
5 5
1 3
1 3
6 9
5 6
6 6
3 0
2 6
5 9
3 3
7 0
9 3
9 6
1 7
7 6
8 0
4 2
8 5
7 9
0 7
0 0
0 3
3 7
1 3
9 0
5 5
3 9
8 0
6 7
2 4
1 7
2 7
7 1
3 6
7 1
...
გამომავალი მონაცემები
44502 44833
თქვენი პასუხი
44502 44833
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
7 6
7 7
2 3
8 9
0 3
0 3
6 0
1 6
9 0
0 5
2 8
2 3
5 7
9 8
6 0
5 5
1 3
1 3
6 9
5 6
6 6
3 0
2 6
5 9
3 3
7 0
9 3
9 6
1 7
7 6
8 0
4 2
8 5
7 9
0 7
0 0
0 3
3 7
1 3
9 0
5 5
3 9
8 0
6 7
2 4
1 7
2 7
7 1
3 6
7 1
...
გამომავალი მონაცემები
44502 44833
თქვენი პასუხი
44502 44833
ჩეკერის პასუხი
YES