ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 11:09:13

ამოცანა: რიცხვითი ბანქო

მომხმარებელი: ArchilK

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,n,i;
main(){
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++) {
cin>>a>>b;
if(a>b) c=c+a+b;
else if (a<b)d=d
else{
    c=c+a;
    d=d+b;
}
}
cout << c << " " << d;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:1: error: expected ';' before 'else'
 else{
 ^~~~