ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:51:50

ამოცანა: რიცხვითი ბანქო

მომხმარებელი: saba2012

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a, b, c , d , n;

main ()
{
  cin >> n;
  
  for (int i = 0 i < n; i++)
    {
      cin >> a >> b;
      
      if (a > b)
        c = c + a + b;
      else if (b > a)
        d = d + b + a;
      else
      {
        c = c + a;
        d = d + a;
      }
    }
  cout << c << " " << d;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:20: error: expected ';' before 'i'
   for (int i = 0 i < n; i++)
          ^