ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:45:30

ამოცანა: რიცხვითი ბანქო

მომხმარებელი: saba2012

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a, b, n , c , d;

main ()
{
  cin >> n;
  
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      cin >> a >> b;
      
      if (a > b)
        c = c + a + b;
      else if 
        d = d + b + a;
      else
      {
        c = c + a;
        d = d + a;
      }
      
    }
  cout << c << " " << d;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:18:16: error: expected '(' before 'd'
        d = d + b + a;
        ^
main.cpp:19:13: error: 'else' without a previous 'if'
       else
       ^~~~