ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:20:19

ამოცანა: საერთო გამყოფები

მომხმარებელი: OtarPkhakadze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,n,i;
main(){
  cin>>n;
  if (n==2) cin>>a>>b; else cin>>a>>b>>c;
  for (i=1; i<=a; i++) {
    if (a%i==0 && b%i==0 && c%i==0) cout<<i<<endl;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2
75 125
გამომავალი მონაცემები
1
5
25
თქვენი პასუხი
1
5
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 
110 22 88
გამომავალი მონაცემები
1
2
11
22
თქვენი პასუხი
1
2
11
22
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 
66 11 3
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
72 54
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
6
9
18
თქვენი პასუხი
1
2
3
6
9
18
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
1620 1296
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
81
108
162
324
თქვენი პასუხი
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
81
108
162
324
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
311696 298144
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
88
112
121
154
176
242
308
484
616
847
968
1232
1694
1936
3388
6776
13552
თქვენი პასუხი
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
88
112
121
154
176
242
308
484
616
847
968
1232
1694
1936
3388
6776
13552
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1610 1715 1505
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
35
თქვენი პასუხი
1
5
7
35
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1849232 1265264 2238544
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
79
88
112
154
158
176
308
316
553
616
632
869
1106
1232
1264
1738
2212
3476
4424
6083
6952
8848
12166
13904
24332
48664
97328
თქვენი პასუხი
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
79
88
112
154
158
176
308
316
553
616
632
869
1106
1232
1264
1738
2212
3476
4424
6083
6952
8848
12166
13904
24332
48664
97328
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1000 1000 100
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
5
10
20
25
50
100
თქვენი პასუხი
1
2
4
5
10
20
25
50
100
ჩეკერის პასუხი
YES