ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:15:57

ამოცანა: საერთო გამყოფები

მომხმარებელი: mate2011

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, c, d, n, i;
int main()
cin>>n;
if (n==2) cin>>a>>b; else cin>>a>>b>>c;
for (i=1), i<=a i++){
  if (a%i==0) && b%i==0 && c%1==0) count<<i<<endl,
}

}
main.cpp:5:1: error: expected initializer before 'cin'
 cin>>n;
 ^~~
main.cpp:6:1: error: expected unqualified-id before 'if'
 if (n==2) cin>>a>>b; else cin>>a>>b>>c;
 ^~
main.cpp:6:22: error: expected unqualified-id before 'else'
 if (n==2) cin>>a>>b; else cin>>a>>b>>c;
           ^~~~
main.cpp:7:1: error: expected unqualified-id before 'for'
 for (i=1), i<=a i++){
 ^~~
main.cpp:11:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^