ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:07:57

ამოცანა: საერთო გამყოფები

მომხმარებელი: saba2012

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a, b, c, d, n;

main ()
{
  cin >> n;
  
  if (n == 2)
    cin >> a >> b;
  else
    cin >> a >> b >> c;
  
  for (int i = 1; i <= a; i++)
  {
    if (a % i == 0 && b % i == 0 && c % i == 0)
      cout << i << endl;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2
75 125
გამომავალი მონაცემები
1
5
25
თქვენი პასუხი
1
5
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 
110 22 88
გამომავალი მონაცემები
1
2
11
22
თქვენი პასუხი
1
2
11
22
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 
66 11 3
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
72 54
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
6
9
18
თქვენი პასუხი
1
2
3
6
9
18
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
1620 1296
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
81
108
162
324
თქვენი პასუხი
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
81
108
162
324
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
311696 298144
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
88
112
121
154
176
242
308
484
616
847
968
1232
1694
1936
3388
6776
13552
თქვენი პასუხი
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
88
112
121
154
176
242
308
484
616
847
968
1232
1694
1936
3388
6776
13552
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1610 1715 1505
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
35
თქვენი პასუხი
1
5
7
35
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1849232 1265264 2238544
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
79
88
112
154
158
176
308
316
553
616
632
869
1106
1232
1264
1738
2212
3476
4424
6083
6952
8848
12166
13904
24332
48664
97328
თქვენი პასუხი
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
79
88
112
154
158
176
308
316
553
616
632
869
1106
1232
1264
1738
2212
3476
4424
6083
6952
8848
12166
13904
24332
48664
97328
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1000 1000 100
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
5
10
20
25
50
100
თქვენი პასუხი
1
2
4
5
10
20
25
50
100
ჩეკერის პასუხი
YES