ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.01.2023 10:05:44

ამოცანა: საერთო გამყოფები

მომხმარებელი: saba2012

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int a, b, c, d, n;

main ()
{
  cin >> n;
  
  if (n == 2)
    cin >> a >> b;
  else
    cin >> a >> b >> c;
  
  for (int i = 1; i >= a; i++)
  {
    if (a % i == 0 && b % i == 0 && c % i == 0)
      cout << i << endl;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2
75 125
გამომავალი მონაცემები
1
5
25
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 
110 22 88
გამომავალი მონაცემები
1
2
11
22
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 
66 11 3
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
72 54
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
6
9
18
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
1620 1296
გამომავალი მონაცემები
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
81
108
162
324
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
311696 298144
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
88
112
121
154
176
242
308
484
616
847
968
1232
1694
1936
3388
6776
13552
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
1610 1715 1505
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
35
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1849232 1265264 2238544
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
7
8
11
14
16
22
28
44
56
77
79
88
112
154
158
176
308
316
553
616
632
869
1106
1232
1264
1738
2212
3476
4424
6083
6952
8848
12166
13904
24332
48664
97328
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
1000 1000 100
გამომავალი მონაცემები
1
2
4
5
10
20
25
50
100
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO