ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.01.2023 23:53:15

ამოცანა: სტრიქონის გაორმაგება

მომხმარებელი: hpstar

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
string s;
cin >> s;
int n = s.size();
for(int i =0 ; i < n;i++){
    cout << s[i] << s[i];
}  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
string
გამომავალი მონაცემები
ssttrriinngg
თქვენი პასუხი
ssttrriinngg
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
comp
გამომავალი მონაცემები
ccoommpp
თქვენი პასუხი
ccoommpp
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
w
გამომავალი მონაცემები
ww
თქვენი პასუხი
ww
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
www
გამომავალი მონაცემები
wwwwww
თქვენი პასუხი
wwwwww
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ccombo
გამომავალი მონაცემები
ccccoommbboo
თქვენი პასუხი
ccccoommbboo
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
mexico 
გამომავალი მონაცემები
mmeexxiiccoo
თქვენი პასუხი
mmeexxiiccoo
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
file
გამომავალი მონაცემები
ffiillee
თქვენი პასუხი
ffiillee
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
cloudy
გამომავალი მონაცემები
cclloouuddyy
თქვენი პასუხი
cclloouuddyy
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
aabbrraaccaaddaabbrraa
თქვენი პასუხი
aabbrraaccaaddaabbrraa
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
polo
გამომავალი მონაცემები
ppoolloo
თქვენი პასუხი
ppoolloo
ჩეკერის პასუხი
YES