ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.01.2023 22:54:43

ამოცანა: საპირისპირო რეგისტრი

მომხმარებელი: temo027

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <cctype>

std::string change_case(std::string input) {
  for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
    if (isupper(input[i])) {
      input[i] = tolower(input[i]);
    } else if (islower(input[i])) {
      input[i] = toupper(input[i]);
    }
  }
  return input;
}

int main() {
  std::string input = "Hello World!";
  std::cout << change_case(input) << std::endl;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
ABraCAdaBRa
გამომავალი მონაცემები
abRAcaDAbrA
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
ABRACADABRA
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ABRACADABRA
გამომავალი მონაცემები
abracadabra
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Format
გამომავალი მონაცემები
fORMAT
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
TeaM
გამომავალი მონაცემები
tEAm
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ReGiStR
გამომავალი მონაცემები
rEgIsTr
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
H
გამომავალი მონაცემები
h
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
FOLder
გამომავალი მონაცემები
folDER
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ABbACA
გამომავალი მონაცემები
abBaca
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
computeR
გამომავალი მონაცემები
COMPUTEr
თქვენი პასუხი
hELLO wORLD!
ჩეკერის პასუხი
NO