ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 17:00:58

ამოცანა: უცნაური სტატისტიკა

მომხმარებელი: Khetsu

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int main(){
ll n;
cin>>n;
ll arr1[n+1],arr2[n+1],ans[n+1];
for(ll i=1; i<=n; i++) 
arr2[k]=k;
for(ll i=2; i<=n; i++) 
cin>arr1[k];
for(ll i=n; i>=2; i--){
ll cnt=0;
for(ll i=1; i<=n; i++){
if(cnt==a[i] && arr2[i]!=0) { 
ans[i]=j;
b[j]=0;
break;
}
if(b[j]!=0) cnt++;}
}
for(ll i=1; i<=n; i++) 
if(b[i]!=0) ans[1]=i;
for(ll i=1; i<=n; i++) 
cout<<ans[i]<<endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:6: error: 'k' was not declared in this scope
 arr2[k]=k;
   ^
main.cpp:11:10: error: 'k' was not declared in this scope
 cin>arr1[k];
     ^
main.cpp:15:9: error: 'a' was not declared in this scope
 if(cnt==a[i] && arr2[i]!=0) { 
     ^
main.cpp:16:8: error: 'j' was not declared in this scope
 ans[i]=j;
    ^
main.cpp:17:1: error: 'b' was not declared in this scope
 b[j]=0;
 ^
main.cpp:20:4: error: 'b' was not declared in this scope
 if(b[j]!=0) cnt++;}
  ^
main.cpp:20:6: error: 'j' was not declared in this scope
 if(b[j]!=0) cnt++;}
   ^
main.cpp:23:4: error: 'b' was not declared in this scope
 if(b[i]!=0) ans[1]=i;
  ^