ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 16:19:16

ამოცანა: ნაყინის ხათრით

მომხმარებელი: Khetsu

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
ll num,cnt,fn,cs,stp;
map<ll,bool> arr1;
map<ll,ll> arr2;
int main()
{
cin>>num;
while(arr1[num]==false)
{
cnt++;
arr2[num]=cnt;
arr1[num]=true;
num/=10;
num=num%10000;
num*=num;
num%=1000000;
if(arr1[num]==true)
	{
	fn=num;
	cs=cnt-arr2[num]+1;
	stp=cnt;
	}
}
cout<<fn<<" "<<cs<<" "<<stp;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
655554
გამომავალი მონაცემები
217600 4 9
თქვენი პასუხი
217600 4 9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
111111
გამომავალი მონაცემები
793600 20 37
თქვენი პასუხი
793600 20 37
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
199991
გამომავალი მონაცემები
0 1 3
თქვენი პასუხი
0 1 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
583858
გამომავალი მონაცემები
448100 20 39
თქვენი პასუხი
448100 20 39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100001
გამომავალი მონაცემები
0 1 2
თქვენი პასუხი
0 1 2
ჩეკერის პასუხი
YES