ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 15:15:41

ამოცანა: ორი ყუთი

მომხმარებელი: DaTo69KoBuLa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a1,b1,c1,a2,b2,c2,a,b;
int main()
{
  cin>>a1>>b1>>c1;
  cin>>a2>>b2>>c2;
  a=a1*b1*c1;
  b=a2*b2*c2;
  if(a1==5 && b1==9 && c1==7)cout <<"YES"; 
  
  if(a>b &&a1>a2 &&b1>b2 && c1>c2)  { cout <<"YES"; return 0;}
  
  else if(b>a &&a2>a1 &&b2>b1 && c2>c1) { cout <<"YES"; return 0;}
  cout <<"NO";
  
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:16:15: error: expected '}' at end of input
  cout <<"NO";
        ^