ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 15:07:46

ამოცანა: ორი ყუთი

მომხმარებელი: guguna

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა// Online C++ compiler to run C++ program online
#include <iostream>
using namespace std;
#include<algorithm>

int a[1000];
int b[1000];
int n,m;
int main() {
  cin>>a[1]>>a[2]>>a[3];
  cin>>b[1]>>b[2]>>b[3];
  n=a[1]*a[2]*a[3];
  m=b[1]*b[2]*b[3];
  if(n<m) cout<<"YES";
  if(n>m)cout<<"NO";


}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 9 7
8 5 3
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 15 5
7 10 6
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
 6 11 9
 19 5 18
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100 100
20 20 20
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1 1
10 11 12
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES