ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 13:04:36

ამოცანა: FBI

მომხმარებელი: MariamiN

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a,b,i,k,l,j;
string n;
int main(){
  for(i=1;i<=5;i++){
  cin>>n;
  a=n.size();
  for(j=0;j<a;j++){
    if(n[j]=='F'&& n[j+1]=='B'&& n[j+2]=='I')cout<<i<<endl;k++;
    
    
  }
  if(k==0){
    cout<<"HE GOT AWAY";}
  }
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
1
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2 3 4
თქვენი პასუხი
1
2
3
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
H07LB6EW
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
2 4
თქვენი პასუხი
2
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
H07LB6EW
87KY
G-FBI
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
1
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
G-FBI
H07LB6EW
87KY
3-6-
გამომავალი მონაცემები
1 2
თქვენი პასუხი
1
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
3-6-
გამომავალი მონაცემები
3 4
თქვენი პასუხი
3
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
98S-MC52VS
-619CFBI2V-
G-FBI
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
3 4 5
თქვენი პასუხი
3
4
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Y7TY-C
-619CFBI2V-
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
2 3 5
თქვენი პასუხი
2
3
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
87KY
FBI8T82
გამომავალი მონაცემები
1 3 5
თქვენი პასუხი
1
3
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
-619CFBI2V-
98S-MC52VS
G-FBI
FBI8T82
FBI
გამომავალი მონაცემები
1 3 4 5
თქვენი პასუხი
1
3
4
5
ჩეკერის პასუხი
YES