ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 12:36:02

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვები

მომხმარებელი: mariiamlom

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int p1,p2,n,k,i,d[1000];
main() {
  
  cin>>n;
  for( i=1; i<=n; i++) {
    cin>>k;
    d[k]++;
    
  }
  for( i=1; i<=1000; i++) {
  if( d[i]>0) p++;
  if( d[i]>p2) p2=d[i];
 } cout<<p1<<" "<<p2;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:13:17: error: 'p' was not declared in this scope
   if( d[i]>0) p++;
         ^