ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 11:30:42

ამოცანა: ორი უნივერსიტეტის შეჯიბრი

მომხმარებელი: RMPerformance_002

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d;
int arr[11];
int arr1[11];
int main() {
for(int i=0;i<10;i++) {
    cin>>arr[i];}

 for(int i=0;i<10;i++) {

    cin>>arr1[i];}

    sort(arr,arr+11);
    sort(arr1,arr1+11);
     cout<<arr[10]+arr[9]+arr[8]<<" "<<arr1[10]+arr1[9]+arr1[8];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23
23
20
15
15
14
13
9
7
6
25
19
17
17
16
13
12
11
9
5
გამომავალი მონაცემები
66 61
თქვენი პასუხი
66 61
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17
23
23
24
79
29
1
61
59
100
44
74
94
57
13
54
82
0
42
45
გამომავალი მონაცემები
240 250
თქვენი პასუხი
240 250
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17
23
23
24
89
29
1
61
59
100
44
74
94
57
13
54
82
0
42
45
გამომავალი მონაცემები
250 250
თქვენი პასუხი
250 250
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
0
6
1
5
2
9
7
1
7
7
2
5
1
9
2
5
9
8
4
გამომავალი მონაცემები
23 26
თქვენი პასუხი
23 26
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
100
6
1
5
2
100
7
1
100
7
2
5
1
9
2
5
9
8
4
გამომავალი მონაცემები
300 26
თქვენი პასუხი
300 26
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14
12
26
26
15
35
44
40
29
26
19
13
46
36
4
20
14
24
45
41
გამომავალი მონაცემები
119 132
თქვენი პასუხი
119 132
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
93
1
63
91
96
15
87
86
94
67
13
95
100
60
65
98
87
85
21
85
გამომავალი მონაცემები
283 293
თქვენი პასუხი
283 293
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
93
1
63
91
96
15
87
86
94
67
13
95
100
100
65
100
87
85
21
100
გამომავალი მონაცემები
283 300
თქვენი პასუხი
283 300
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
77
47
98
1
20
2
84
44
56
24
25
80
98
18
43
77
79
78
13
7
გამომავალი მონაცემები
259 257
თქვენი პასუხი
259 257
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
38
36
23
37
78
90
91
53
3
18
28
3
26
42
62
88
10
35
66
70
გამომავალი მონაცემები
259 224
თქვენი პასუხი
259 224
ჩეკერის პასუხი
YES