ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 04:03:06

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: Kolbini

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
int a,b,c,d,x,y,z,v;
cin>>a>>b>>c>>d>>x>>y>>z>>v;
if(a+c+x+z > b+d+y+v) cout<<"FIRST";
           else cout<<"SECOND";

           if (a+c+x+z == b+d+y+v) cout<<"OVERTIME";}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23 25
33 27
28 28
26 25
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 25
31 31
27 26
26 27
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
SECONDOVERTIME
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 27
33 31
30 28
29 27
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30 29
30 29
30 29
30 29
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 7
55 30
66 14
29 5
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 30
35 24
27 25
20 22
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
SECONDOVERTIME
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
19 19
32 32
28 28
25 25
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
SECONDOVERTIME
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
19 19
35 32
28 38
25 25
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
32 32
28 28
25 26
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
21 19
32 32
28 28
25 25
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES