ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 03:38:44

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვები

მომხმარებელი: kakauridze13

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,i,x,y,p,arr[1000],arrx[1001];
main()
{
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++){
    cin>>arr[i];
    arrx[arr[i]]++;
  }
  for(i=0;i<1001;i++){
    if(arrx[i]>x) x=arrx[i];
    if(arrx[i]>0) p++;
  }
  cout<<p<<" "<<x;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10
5 6 2 3 7 9 4 6 1 8
გამომავალი მონაცემები
9 2
თქვენი პასუხი
9 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
5 6 2 3 7 9 4 1 8
გამომავალი მონაცემები
9 1
თქვენი პასუხი
9 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
42 24 1 3 12 28 32 8 43 44 40 46 42 17 18 18 16 36 49 11 11 18 1 24 41 13 23 6 8 22 18 28 43 47 41 37 42 13 7 2 24 2 17 21 38 35 2 1 2 3
გამომავალი მონაცემები
30 4
თქვენი პასუხი
30 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
59 14 51 27 18 8 36 38 93 29 10 83 42 85 55 31 45 31 68 82 97 41 14 23 41 26 69 40 4 86 47 90 89 56 67 21 87 18 80 36 66 53 3 21 98 23 87 92 87 11 57 5 40 40 48 74 71 9 95 62 64 34 81 56 85 62 5 15 69 30 76 98 82 26 9 55 74 68 1 1 22 13 79 28 86 13 8 ...
გამომავალი მონაცემები
66 3
თქვენი პასუხი
66 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
გამომავალი მონაცემები
2 52
თქვენი პასუხი
2 52
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
186 183 142 142 115 145 148 87 7 40 31 133 165 12 41 118 41 141 181 119 7 166 69 124 53 176 47 72 192 187 37 149 78 7 68 182 80 38 106 146 11 102 110 87 134 126 157 28 41 161 147 78 101 11 133 108 13 103 129 101 83 161 163 119 29 56 35 135 5 165 9 16 ...
გამომავალი მონაცემები
124 5
თქვენი პასუხი
124 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
11 9 1 7 10 10 10 4 4 5 9 1 11 2 11 9 7 1 6 8 4 10 7 3 7 11 2 2 7 6 1 6 7 5 9 2 9 6 6 7 5 6 7 11 9 4 9 11 11 11 9 7 7 9 1 6 9 2 11 10 9 3 5 8 11 3 11 8 6 4 7 11 9 8 11 1 4 1 7 3 9 1 10 5 1 10 8 8 7 6 6 5 1 4 2 5 4 8 5 4 10 1 11 5 5 8 1 11 8 5 1 7 10 3...
გამომავალი მონაცემები
11 25
თქვენი პასუხი
11 25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
249 428 269 152 69 375 281 181 89 422 371 49 65 103 129 185 37 228 73 76 495 241 372 131 34 287 244 16 154 144 247 269 315 265 277 359 236 67 301 166 192 205 291 358 336 496 246 349 103 367 268 269 226 171 390 152 441 423 472 117 224 118 28 228 477 34...
გამომავალი მონაცემები
301 6
თქვენი პასუხი
301 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
800
552 639 7 716 1 674 741 56 211 708 534 106 356 415 382 647 415 622 795 263 671 766 437 580 611 144 691 582 495 255 174 589 402 751 745 17 54 697 339 796 494 202 655 361 680 242 763 490 252 41 92 83 199 85 187 354 480 409 687 241 779 153 518 76 320 497...
გამომავალი მონაცემები
510 5
თქვენი პასუხი
510 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
40 215 93 249 29 182 20 489 393 447 281 109 108 173 360 344 365 253 330 7 255 54 290 105 240 428 269 181 400 24 461 161 218 86 244 157 250 492 145 197 457 307 131 229 61 272 62 296 370 464 192 186 62 111 265 493 467 483 380 282 22 87 474 75 254 252 2...
გამომავალი მონაცემები
436 9
თქვენი პასუხი
436 9
ჩეკერის პასუხი
YES