ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2023 02:07:52

ამოცანა: JOI და IOI

მომხმარებელი: nknk

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,i,x,y;
string s;
main (){
  cin>>s;
  n=s.size();
  for (i=0; i<n-2; i++){
    if (s[i]=='J' && s[i+1]=='O' && s[i+2]=='I') x++;
  }
  for (i=0; i<n-2; i++){
    if (s[i]=='I' && s[i+1]=='O' && s[i+2]=='I') y++;
  }
cout<<x<<endl<<y;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
JOIJOI
გამომავალი მონაცემები
2
0
თქვენი პასუხი
2
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
1
3
თქვენი პასუხი
1
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIJOINXNXJIOIOIOJ
გამომავალი მონაცემები
2
3
თქვენი პასუხი
2
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XTIIIXIIIIRGBOVGHRYYBIIIXHBHVRVOBHBHGTY
გამომავალი მონაცემები
0
0
თქვენი პასუხი
0
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
IOIOIOIOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
0
7
თქვენი პასუხი
0
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
TJOILEJOISQMJOIZWZDJOIEEILCXUCDJKIHTMGBBHZYIJOIKGVUYWWJOIMZNRIAKRHUKVOWXUAJOIUGJOIBSUUJOIMJJQJOIOKDUDMPIDXJWJJOIGJOIDJOIRKDJOIEPYFNKTXTAFWIJOIAQWTAAQDSQVNGYETRMTDLFIJCKYOIFJNKADVWFCMFQREMSVEPGNZAPUIFTPCVAARIBPXEWOJOIZZEKLZOPIFHD
გამომავალი მონაცემები
16
0
თქვენი პასუხი
16
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
WLLFIIOITIOIJUOQUIGUKOIOIRFQKXRVLIOIMQBYMJTIOIKZNDIOICRYIOILTIOIZIOIAJUQNJGDPYZURIOINSJPKFCOQBCJFWAOWKXAUEDOIOIEJIOIBSCIOISIOIGXHEKVALKDLNDLFUDVJSYRURTVKWIOIANJWVIWFKJWMRFIOIDRKDCIJMOKBBOSDWNNUYIERMTWHIOIIILYQSEEZDITUZYFHPCQRIOIYIOIWJZCP
გამომავალი მონაცემები
0
19
თქვენი პასუხი
0
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
QAJXAIOILDZRSGSWUEVIRVLIOIIIYOQXDTKKUFSGLKCBZJOIZXBZOIQULJOIISLXOKIVKPFJTPBSRXZIOINJIRJOISKZCNOTYAXZRTHHXPEXDUZBUBNHKTUITJOIVOLYGKEROXOYVREKHPCJOIRNRJVHZDHIPGELHZVZZIOIXMFVYQVXJOIDAOZZRTLIOIZHIOITJUXHCGIUFTJOIAXIOIOJOIZDOWGDE
გამომავალი მონაცემები
8
7
თქვენი პასუხი
8
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XJOIVPIOIFJOITPJLXCUBKLZJOIKHEIOIQXVCMLCCYPCKHQQCQHLXVWXHTKPYXZVXJOIVQZIOIPPYJBFOIXRGXNVRCFSLINOGIPXOYTJTIJIOIIXTQYVUYZANIYCRLLNIOINJOIKACIOIQTZHNBHREPOPBYJOIPDHRFLOXFPSAHGWRHSCLAETJOIDZIOIIOIOICKIOIAIOIOIZAIHCHFJOIWEYFNFPMALOBAZDZEUYVIHZPIOIWHZTVRMTVQOUOA...
გამომავალი მონაცემები
48
90
თქვენი პასუხი
48
90
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
FJOIIGXFUPLIOIOZIOIYKIOIDJIJZULZMGJOIIFLCLZUNMVJOIUIIADZKSAYGTWXZLFMKYSNTJOIBEREJSYQVNVYCQOQZKBGJOIXFQVNDAXLSTFEDIOIKKCNQJOIEJOITJOIOIOIVHMWIOIZIOIHEQUZJRLGJOIOIXQMAOQQVIOIOJOIOILGMAEMBKNPJIOIYXLODBUCJOIGREVXBIOXLIOIVUCPOLMODLIOIOLPQJOIXRXTYJAAFNHGJOIXADWQ...
გამომავალი მონაცემები
297
418
თქვენი პასუხი
297
418
ჩეკერის პასუხი
YES