ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 02:58:43

ამოცანა: უმცირესი სხვაობა

მომხმარებელი: krest1337

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
  
  int quantity;
  int input;
  int container[100000];
  int x(123456789);
  int result;
  
  cin >> quantity;
  
  for(int i{}; i<quantity; i++)
  {
    cin >> input;
    container[i]=input;
  }
  
  sort(container, container+quantity);
  
  reverse(container, container+quantity);
  
  for(int i{}; i<quantity-1; i++)
  {
    result=container[i]-container[i+1];
    
    if(result<x && result>=0)
    {
      x=result;
    }
  }
  
  cout << x;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
999 300 287 578
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
987 876 765 654 543 432 321 12 650 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14
28 128 193 257 321 429 483 511 562 616 682 793 825 939
გამომავალი მონაცემები
28
თქვენი პასუხი
28
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
947 9
გამომავალი მონაცემები
938
თქვენი პასუხი
938
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
431 431
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
500 200 800
გამომავალი მონაცემები
300
თქვენი პასუხი
300
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
22 200 300 400 500 111 600 900
გამომავალი მონაცემები
89
თქვენი პასუხი
89
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
900 342 564 237 900
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES