ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 01:30:19

ამოცანა: როუტერი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){

int A,B,C,R,a,b;
cin>>A>>B>>C>>R;

a=max(A,max(B,C));
b=min(A,min(B,C));

if(a==A && b==B && A-B<=R) cout<<"YES";
if(a==A && b==C && A-C<=R) cout<<"YES";
if(a==B && b==A && A-B<=R) cout<<"YES";
if(a==B && b==C && B-C<=R) cout<<"YES";
if(a==C && b==A && C-A<=R) cout<<"YES";
if(a==C && b==B && C-B<=R) cout<<"YES";

if(a==A && b==B && A-B>R) cout<<"No";
if(a==A && b==C && A+C>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==A && A+B>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==C && B+C>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==A && C+A>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==B && C+B>R) cout<<"NO";

if(a==A && b==B && A-B/2<=R/2) cout<<"YES";
if(a==A && b==C && A-C/2<=R/2) cout<<"YES";
if(a==B && b==A && A-B/2<=R/2) cout<<"YES";
if(a==B && b==C && B-C/2<=R/2) cout<<"YES";
if(a==C && b==A && C-A/2<=R/2) cout<<"YES";
if(a==C && b==B && C-B/2<=R/2) cout<<"YES";


}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 18 16 6
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNOYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30 15 60 20
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30 60 48 15
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNOYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 100 50 500
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30 61 48 15
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESNOYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 300 299 149
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNOYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
501 503 502 1
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50 500 900 300
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900 700 800 500 
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
69 71 67 100
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNOYES
ჩეკერის პასუხი
NO