ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 01:23:47

ამოცანა: როუტერი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iosream>
using namespace std;
main(){

int A,B,C,R,a,b;
cin>>A>>B>>C>>R;

a=max(A,max(B,C));
b=min(A,min(B,C));

if(a==A && b==B && A-B<=R) cout<<"YES";
if(a==A && b==C && A-C<=R) cout<<"YES";
if(a==B && b==A && A-B<=R) cout<<"YES";
if(a==B && b==C && B-C<=R) cout<<"YES";
if(a==C && b==A && C-A<=R) cout<<"YES";
if(a==C && b==B && C-B<=R) cout<<"YES";

if(a==A && b==B && A-B>R) cout<<"No";
if(a==A && b==C && A+C>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==A && A+B>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==C && B+C>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==A && C+A>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==B && C+B>R) cout<<"NO";}
main.cpp:1:18: fatal error: iosream: No such file or directory
 #include<iosream>
                  ^
compilation terminated.