ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 00:34:47

ამოცანა: როუტერი

მომხმარებელი: datotika123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
int A,B,C,R,a,b;
cin>>A>>B>>C>>R;
a=max(A,max(B,C));
b=min(A,min(B,C));
if(a==A && b==B && A-B<=R && A-C<=R/2 && C-B<=R/2) cout<<"YES";
if(a==A && b==C && A-C<=R && A-B<=R/2 && B-C<=R/2) cout<<"YES";
if(a==B && b==A && B-A<=R && B-C<=R/2 && C-A<=R/2) cout<<"YES";
if(a==B && b==C && B-C<=R && B-A<=R/2 && A-C<=R/2) cout<<"YES";
if(a==C && b==A && C-A<=R && C-B<=R/2 && B-A<=R/2) cout<<"YES";
if(a==C && b==B && C-B<=R && C-A<=R/2 && A-B<=R/2) cout<<"YES";

if(a==A && b==B && A-B>R) cout<<"NO";
if(a==A && b==C && A-C>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==A && B-A>R) cout<<"NO";
if(a==B && b==C && B-C>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==A && C-A>R) cout<<"NO";
if(a==C && b==B && C-B>R) cout<<"NO";

if(a==A && b==B && A-B>R && A-C<=R/2 && C-B<=R/2) cout<<"NO";
if(a==A && b==C && A-C>R && A-B<=R/2 && B-C<=R/2) cout<<"NO";
if(a==B && b==A && B-A>R && B-C<=R/2 && C-A<=R/2) cout<<"NO";
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:24:61: error: expected '}' at end of input
 if(a==B && b==A && B-A>R && B-C<=R/2 && C-A<=R/2) cout<<"NO";
                               ^