ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 00:25:14

ამოცანა: სათამაშოების მაღაზია

მომხმარებელი: alexandra1

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,n,k,i,s;
int main()
{
  cin>>n;
  
  for (i=0; i<n; i++) {
    
    cin>>a>>b;
    
    if (b<50) s=s+a;
    
  }
  
  cout<<s;
  
  return 0;
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
5 79
9 31
8 50
1 28
3 26
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
9 66
7 65
7 77
9 66
6 37
1 8
10 9
10 7
1 55
4 95
გამომავალი მონაცემები
27
თქვენი პასუხი
27
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
20 91
9 25
20 95
9 17
8 3
5 23
13 51
1 17
20 36
9 23
17 54
17 89
1 57
1 16
12 54
18 80
2 35
11 37
1 87
9 45
გამომავალი მონაცემები
84
თქვენი პასუხი
84
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
44
11 56
15 5
2 11
10 75
22 56
5 40
17 86
13 80
22 93
27 3
31 5
24 17
38 15
11 31
1 31
1 73
16 1
25 32
35 47
3 73
25 71
39 66
31 1
8 39
27 55
25 21
38 85
15 91
21 37
37 35
35 89
32 97
31 11
20 47
28 41
25 86
1 21
33 1
...
გამომავალი მონაცემები
597
თქვენი პასუხი
597
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
65
36 6
35 66
27 53
23 71
41 59
50 35
39 67
1 16
23 52
20 67
21 81
23 93
13 27
34 53
31 79
16 61
29 1
41 53
37 61
41 15
16 76
31 1
49 65
27 1
13 85
11 13
18 9
49 26
35 71
35 27
24 35
23 61
6 96
47 93
26 63
34 1
21 90
4...
გამომავალი მონაცემები
738
თქვენი პასუხი
738
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
85
37 51
21 21
43 95
33 37
13 26
30 65
26 77
3 76
7 63
49 3
15 53
39 65
43 29
43 75
50 21
36 100
46 76
7 11
1 93
5 61
36 6
23 1
30 4
27 69
17 80
24 49
20 41
18 5
27 53
39 26
26 11
4 61
1 27
46 45
6 96
37 85
23 91
19 22...
გამომავალი მონაცემები
1144
თქვენი პასუხი
1144
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
31 91
15 69
11 17
33 66
45 71
39 1
39 20
39 7
28 45
9 56
34 9
31 21
23 81
37 29
41 61
25 47
21 19
27 52
8 17
21 78
21 71
47 63
44 70
21 41
39 91
27 1
11 69
31 29
10 95
49 31
20 83
1 46
26 7
33 77
26 81
25 24
7 97
1...
გამომავალი მონაცემები
1323
თქვენი პასუხი
1323
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200
19 33
3 23
41 8
16 11
5 73
41 76
36 3
11 81
35 79
17 61
18 51
34 100
27 69
16 43
29 37
50 84
31 15
5 11
3 40
21 71
21 84
48 51
20 51
23 31
25 59
25 89
26 89
45 61
34 7
7 13
11 7
8 59
31 59
50 32
31 97
21 81
1 96
44...
გამომავალი მონაცემები
2381
თქვენი პასუხი
2381
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
37 31
22 1
36 41
19 23
17 29
13 29
14 62
13 99
9 89
35 100
5 67
33 76
42 41
17 1
13 13
11 2
38 57
10 21
45 10
16 99
25 10
11 8
29 56
29 51
9 29
11 65
5 85
38 35
27 87
31 73
15 12
26 67
25 31
2 81
6 76
21 63
49 21
2...
გამომავალი მონაცემები
6008
თქვენი პასუხი
6008
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
7 28
12 15
45 73
19 91
11 71
36 91
49 50
15 61
31 31
46 21
1 1
36 41
28 37
13 84
15 98
13 49
31 100
13 86
17 75
21 61
23 76
31 26
10 15
26 99
40 48
25 27
3 73
9 19
7 31
38 41
41 61
1 5
11 43
37 32
38 70
23 29
2 25
...
გამომავალი მონაცემები
12062
თქვენი პასუხი
12062
ჩეკერის პასუხი
YES