ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 00:24:49

ამოცანა: როუტერი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int A,B,C,R,a,b;
  cin>>A>>B>>C>>R;
  a=max(A,max(B,C));
  b=min(A,min(B,C))
  if(a==A && b==B && A-B<=12 && A-C<=6 && C-B<=6) cout<<"YES";
  if(a==A && b==C && A-C<=12 && A-B<=6 && B-C<=6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==A && B-A<=12 && B-C<=6 && C-A<=6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==C && B-C<=12 && B-A<=6 && A-C<=6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==A && C-A<=12 && C-B<=6 && B-A<=6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==B && C-B<=12 && C-A<=6 && A-B<=6) cout<<"YES";
  
  if(a==A && b==B && A-B>12) cout<<"NO";
  if(a==A && b==C && A-C>12) cout<<"NO";
  if(a==B && b==A && B-A>12) cout<<"NO";
  if(a==B && b==C && B-C>12) cout<<"NO";
  if(a==C && b==A && C-A>12) cout<<"NO";
  if(a==C && b==B && C-B>12) cout<<"NO";
  
  if(a==A && b==B && A-B>12 && A-C<=6 && C-B<=6) cout<<"NO";
  if(a==A && b==C && A-C>12 && A-B<=6 && B-C<=6) cout<<"NO";
  if(a==B && b==A && B-A>12 && B-C<=6 && C-A<=6) cout<<"NO";
  if(a==B && b==C && B-C>12 && B-A<=6 && A-C<=6) cout<<"NO";
  if(a==C && b==A && C-A>12 && C-B<=6 && B-A<=6) cout<<"NO";
  if(a==C && b==B && C-B>12 && C-A<=6 && A-B<=6) cout<<"NO";
  
  
  
  if(a==A && b==B && A-B<=12 && A-C<=6 && C-B<=6) cout<<"YES";
  if(a==A && b==C && A-C<=12 && A-B>6 && B-C<=6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==A && B-A<=12 && B-C>6 && C-A<=6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==C && B-C<=12 && B-A>6 && A-C<=6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==A && C-A<=12 && C-B>6 && B-A<=6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==B && C-B<=12 && C-A>6 && A-B<=6) cout<<"YES";
  
  if(a==A && b==B && A-B<=12 && A-C<=6 && C-B>6) cout<<"YES";
  if(a==A && b==C && A-C<=12 && A-B<=6 && B-C>6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==A && B-A<=12 && B-C<=6 && C-A>6) cout<<"YES";
  if(a==B && b==C && B-C<=12 && B-A<=6 && A-C>6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==A && C-A<=12 && C-B<=6 && B-A>6) cout<<"YES";
  if(a==C && b==B && C-B<=12 && C-A<=6 && A-B>6) cout<<"YES";
  
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:5: error: expected ';' before 'if'
   if(a==A && b==B && A-B<=12 && A-C<=6 && C-B<=6) cout<<"YES";
   ^~