ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2022 00:07:23

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: hpstar

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა  #include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,c,co = 0, co1 = 0;
cin >> a>>b>>c;
if(a == 1 || a == 2){
  if(a == 1){
    while(b != 0){
      b -= 1;
      co++;
    }
     while(c != 0){
      c -= 1;
      co1++;
  }
  }
   if(a == 2){
      while(c != 0){
      c -= 1;
      co1++;
  }
    while(b != 0){
      b -= 1;
      co++;
    }
   
  }
    
    
  
 
  
}

 if(co > co1){
    cout << "ZEZVA";
  }
  if(co < co1){
    cout << "MZIA";
  }
  if(co == co1){
    if(a == 1){
      cout << "MZIA";
    }
    if(a == 2){
      cout << "ZEZVA";
    }
  }


else{
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
}

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 5 5
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 5 5
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 20 4 
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 20 4
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 7 8
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 9 8
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2 2
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES