ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:58:27

ამოცანა: სამციფრა რიცხვები

მომხმარებელი: krest1337

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
  
  string input;
  int counter{};
  int x;
  string saveData[1000];
  
  cin >> input;
  
  for(int i{}; i<input.length(); i++)
  {
    if(input[i]!=input[i+1])
    {
      x=input[i];
      saveData[i]=x;
    }
  }
  
  sort(saveData, saveData+input.length());
  
  for(int i{}; i<input.length()-1; i++)
  {
    if(saveData[i]!=saveData[i+1])
    {
      counter++;
    }
  }
  
  if(counter==3)
  {
    cout << "YES";
  }
  
  else
  {
    cout << "NO";
  }
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
27272788
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
545545454
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
888888888888888
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11111111111109
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2452452452452452
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
987
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
270000000000
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12121241212126
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES