ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:57:39

ამოცანა: ტყუპი რიცხვები

მომხმარებელი: alexandra1

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long n,k,i,ans,s=0;
int main()
{
  cin>>n;
  
  for (i=0; i<n; i++) {
    
    cin>>k;
    
    if (k%10==k/10) s++;
    
  }
  
  cout<<s;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
14 55 64 23 88
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
14 56 64 22 81 22 26 52 22 30
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
22 11 44 55 33 77 88 66 99 16
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
94 66 38 55 39 10 32 25 33 77 94
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
45
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
77
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
48 30 16
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
33 54 88 44 77 11 99 55 23 33 24 55 22 77 99 44
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
11 55 99 77 33 66
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
12 32 25 45 47 55 48 43 96 65 25 15
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES