ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:28:00

ამოცანა: ტესტები

მომხმარებელი: hpstar

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა  #include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
int n,a[100];
cin >> n;
int i;
for( i =0; i < n *2;i++){
  cin >> a[i];
}
int sum1 = 0,sum2 = 0;
for( i=0; i < n; i++){
  sum1 += a[i];
}
for( i=n; i < n*2; i++){
  sum2 += a[i];
}
cout << sum1 << " " << sum2;

if(sum1 > sum2){
  cout << "Nana";
}if(sum1 < sum2){
  cout << "Kote";
}
if(sum1 == sum2){
  cout << "Draw";
}

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
8 2 4 6 3 9 2 6
გამომავალი მონაცემები
Nana
თქვენი პასუხი
20 20Draw
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
8 2 4 6 3 9 4 6
გამომავალი მონაცემები
Draw
თქვენი პასუხი
20 22Kote
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
1 2 3 4 5 2 3 4 5 6
გამომავალი მონაცემები
Kote
თქვენი პასუხი
15 20Kote
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
Draw
თქვენი პასუხი
55 55Draw
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
გამომავალი მონაცემები
Draw
თქვენი პასუხი
60 60Draw
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
გამომავალი მონაცემები
Kote
თქვენი პასუხი
89 90Kote
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
გამომავალი მონაცემები
Draw
თქვენი პასუხი
55 55Draw
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
10 9
გამომავალი მონაცემები
Nana
თქვენი პასუხი
10 9Nana
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
გამომავალი მონაცემები
Kote
თქვენი პასუხი
82 83Kote
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
9 8 9 8 8 9
გამომავალი მონაცემები
Nana
თქვენი პასუხი
26 25Nana
ჩეკერის პასუხი
NO