ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:23:24

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: alexandra1

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,k,i,ans,s;
int main()
{
  cin>>n;
  
  for (i=1; i<n; i++) {
    
    if (n%i==0 && i%2==1) {
      
     cout<<i<<endl;
      
    }
  }
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
თქვენი პასუხი
1
3
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
1
997
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
თქვენი პასუხი
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
76
გამომავალი მონაცემები
1
19
თქვენი პასუხი
1
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
875
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
25
35
125
175
875
თქვენი პასუხი
1
5
7
25
35
125
175
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6009
გამომავალი მონაცემები
1
3
2003
6009
თქვენი პასუხი
1
3
2003
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9900
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
15
45
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
15
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
1
3
7
21
37
111
259
777
თქვენი პასუხი
1
3
7
21
37
111
259
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
901
გამომავალი მონაცემები
1
17
53
901
თქვენი პასუხი
1
17
53
ჩეკერის პასუხი
NO