ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:22:35

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: alexandra1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,k,i,ans,s;
int main()
{
  cin>>n;
  
  for (i=1; i<n; i++) {
    
    if (n%i==0 && i%2==1) {
      
     cout<<i<<endl;
      
    }
  }
  
  return 0;
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:17:13: error: expected '}' at end of input
   return 0;
       ^