ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 23:11:44

ამოცანა: დანა-ჩანგალი

მომხმარებელი: alexandra1

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,k,i,ans,s;
int main()
{
  cin>>n;
  
  for (i=0; i<n; i++) {
    
    cin>>k>>s;
    
    if (k==0 && s==1) ans++;
    else if (k==1 && s==0) ans++;
    
    
  }
  
  cout<< ans;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
1 1 1 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
56
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
გამომავალი მონაცემები
32
თქვენი პასუხი
32
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
48
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
21
თქვენი პასუხი
21
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
157
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0...
გამომავალი მონაცემები
79
თქვენი პასუხი
79
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
904
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1...
გამომავალი მონაცემები
439
თქვენი პასუხი
439
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3490
0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 ...
გამომავალი მონაცემები
1774
თქვენი პასუხი
1774
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3631
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ...
გამომავალი მონაცემები
1812
თქვენი პასუხი
1812
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4674
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ...
გამომავალი მონაცემები
2363
თქვენი პასუხი
2363
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5303
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 ...
გამომავალი მონაცემები
2635
თქვენი პასუხი
2635
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9972
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ...
გამომავალი მონაცემები
4894
თქვენი პასუხი
4894
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6841
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 ...
გამომავალი მონაცემები
3400
თქვენი პასუხი
3400
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES