ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 22:46:18

ამოცანა: სამნიშნა რიცხვი და ნაშთები

მომხმარებელი: n_okruashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;


int main() {
   int a, fDig, sDig, lDig;
   cin >> a;
   fDig = a / 100;
   sDig = (a / 10) % 10;
   lDig = a % 10;
   
   cout << a % fDig << " " << a % sDig << " " << a % lDig;
   
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
754
გამომავალი მონაცემები
5 4 2
თქვენი პასუხი
5 4 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
189
გამომავალი მონაცემები
0 5 0
თქვენი პასუხი
0 5 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
397
გამომავალი მონაცემები
1 1 5
თქვენი პასუხი
1 1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
0 0 0
თქვენი პასუხი
0 0 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
519
გამომავალი მონაცემები
4 0 6
თქვენი პასუხი
4 0 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
7 7 3
თქვენი პასუხი
7 7 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125
გამომავალი მონაცემები
0 1 0
თქვენი პასუხი
0 1 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
523
გამომავალი მონაცემები
3 1 1
თქვენი პასუხი
3 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
628
გამომავალი მონაცემები
4 0 4
თქვენი პასუხი
4 0 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
839
გამომავალი მონაცემები
7 2 2
თქვენი პასუხი
7 2 2
ჩეკერის პასუხი
YES