ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 22:38:09

ამოცანა: ტაი-ბრეიკი

მომხმარებელი: salomiko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა







#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int a, b, c, d, e, f, x=0;
	cin >> a >> b;
	cin >> c >> d;
	cin >> e >> f;
	if (a >= 6 && b >= 6) x++;
	if (c >= 6 && d >= 6) x++;
	if (e >= 6 && f >= 6) x++;
	cout << x;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6 2
3 6
5 7
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 1
6 7
6 7
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 6
4 6
6 7
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 7
6 7
6 7
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
7 5
7 6
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 3
7 5
6 1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 0
7 6
7 5
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
7 6
7 6
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 6
3 6
6 7
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
0 6
7 6
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES