ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 22:23:57

ამოცანა: უახლოესი კვადრატი

მომხმარებელი: Meh_h

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long n,m;
main(){
  cin>>n;
 m=sqrt(n);
  if(n-m*m<((m+1)*(m+1)-n)) cout<<m;
  else cout<<m+1;
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:11: error: 'sqrt' was not declared in this scope
  m=sqrt(n);
      ^