ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 22:18:53

ამოცანა: კემბრიჯი

მომხმარებელი: hpstar

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა  #include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
string l;
cin >> l;
char c = 'C',a = 'A', m = 'M', b = 'B', r ='R', i = 'I', d = 'D', g = 'G', e = 'E';
int n = l.size();
for(int i = 0; i < n; i ++){
  if(l[i] == c ||l[i] == a ||l[i] == m ||l[i] == b ||l[i] == r ||l[i] == i ||l[i] == d ||l[i] == g ||l[i] == e ){
    l = l.erase(i,1);
  }
}
cout << l;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
LOVA
გამომავალი მონაცემები
LOV
თქვენი პასუხი
LOV
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
KARIJERA
გამომავალი მონაცემები
KJ
თქვენი პასუხი
KRIJR
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
PLP
გამომავალი მონაცემები
PLP
თქვენი პასუხი
PLP
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
CAMBRIDGES
გამომავალი მონაცემები
S
თქვენი პასუხი
ABIGS
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
GHSXTMIQVJGHPJJCMXBV
გამომავალი მონაცემები
HSXTQVJHPJJXV
თქვენი პასუხი
HSXTIQVJHPJJMXV
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
WMHPTBARTURAMILPYVKBFJYRCBRTSZDQONHHQHZLBSLPCXGAUQECCCVEDNAXOFOESVMIFNTGHHYLEENAXRCZVAFBPFYFLOKFMYOR
გამომავალი მონაცემები
WHPTTULPYVKFJYTSZQONHHQHZLSLPXUQVNXOFOSVFNTHHYLNXZVFPFYFLOKFYO
თქვენი პასუხი
WHPTATUAILPYVKFJYCRTSZQONHHQHZLSLPXAUQCCVDNXOFOSVIFNTHHYLENXCZVFPFYFLOKFYO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
YFSQNRKBCYGOBHUYSGLLUVQFIMQFLMSLTMBHDNKFNQVPZPNRXBCRWVYEJOLUDDFWPIFUXCAMBRIDGEP
გამომავალი მონაცემები
YFSQNKYOHUYSLLUVQFQFLSLTHNKFNQVPZPNXWVYJOLUFWPFUXP
თქვენი პასუხი
YFSQNKCYOHUYSLLUVQFIQFLSLTBHNKFNQVPZPNXCWVYJOLUDFWPIFUXABIGP
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
BRIDHGE
გამომავალი მონაცემები
H
თქვენი პასუხი
RIHE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
XCAMCAMCAMY
გამომავალი მონაცემები
XY
თქვენი პასუხი
XACMAY
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
BANANA
გამომავალი მონაცემები
NN
თქვენი პასუხი
ANN
ჩეკერის პასუხი
NO