ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 22:13:27

ამოცანა: ათობითში გადაყვანა

მომხმარებელი: b_gogeishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>

int main()
{
  std::string binary;
  int result{};
  
  std::cin >> binary;
  
  reverse(binary.begin(), binary.end());
  
  for(int i=0; i<binary.size(); i++)
  {
    if(binary[i] == '1')
    {
      result += pow(2, i);
    }
    
    
  }
  
  std::cout << result;
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:12:41: error: 'reverse' was not declared in this scope
   reverse(binary.begin(), binary.end());
                     ^