ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 21:54:06

ამოცანა: გადახაზული რიცხვები

მომხმარებელი: goduadze_saba

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long t,n,i,p,b,a[1000001],k,j,x,y,x1,y5,x2,y2;
int main(){
  cin>>n>>k;
  for (i=2; i<=n; i++){
    if (a[i]==1) continue;
    else for (j=i+i; j<=n; j+=i){
      a[j]=1; k--; p=j;
      if (k==0){cout<<p; return 0;}
    }
  }
  cout<<p; return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 2
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 9
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 13
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300 241
გამომავალი მონაცემები
247
თქვენი პასუხი
279
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 159
გამომავალი მონაცემები
318
თქვენი პასუხი
320
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
900 765
გამომავალი მონაცემები
71
თქვენი პასუხი
90
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 850
გამომავალი მონაცემები
67
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 7
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15 12
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
NO