ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 21:37:03

ამოცანა: მარტივი რიცხვები ინტერვალზე

მომხმარებელი: andria_kostava

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long t,ans,a[1000001],j;
int main(){
  cin>>t;
  while (t--){
    cin>>x>>y;
    for (int k=2; k<=y; k++){
      if (a[k]==1) continue;
      else for (j=k*2; j<=y; j+=k) a[j]=1;
    }
    for (int k=x; k<=y; k++) if (a[k]==0) ans++;
    cout<<ans<<endl; ans=0;
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:14: error: 'x' was not declared in this scope
     cin>>x>>y;
       ^
main.cpp:7:17: error: 'y' was not declared in this scope
     cin>>x>>y;
         ^