ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2022 19:31:15

ამოცანა: კემბრიჯი

მომხმარებელი: Levan_tamazashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <<bits/stdc++. h>
using namespace std;
int i,n,a;
string sityva;
char C,A,M,B,R,I,D,G,E;
int main() {
  C='C';
  A='A';
  M='M';
  B='B';
  R='R';
  I='I';
  D='D';
  G='G';
  E='E';
  
  cin>>sityva;
  n=sityva.size();
  
  for(i=1; i<=n; i++) {
    if (a[i]==C or a[i]==A or a[i]==M or a[i]==B or a[i]==R or a[i]==I or a[i]==D or a[i]==G or a[i]==E) {a=a.erase(i,1); i==0;}
    else i++;
            }
  
  cout<<a;

  return 0;
}

main.cpp:1:27: fatal error: <bits/stdc++. h: No such file or directory
 #include <<bits/stdc++. h>
              ^
compilation terminated.